نمایش 1 - 5 از 5
رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان نهاوند گفت: با پیگیری نماینده مردم نهاوند، کمبود تامین اعتبار برای آغاز فصل چهارم کاوش معبد لائودیسه حل شد. 07/14/1397 - 11:36
رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نهاوند خبر داد رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نهاوند با اشاره به تأمین اعتبار کاوش محله دوخواهران، از کاوش این منطقه به منظور کشف معبد لائودیسه خبر داد. 09/26/1396 - 09:00
استاندار همدان: استاندار همدان گفت: کاوش معبد لائودیسه و اثبات وجودی این معبد، برای تعامل با جهان بخصوص کشور یونان اهمیت فراوان دارد. 04/23/1395 - 08:36
فصل های ناتمام کاوش در تاریخ نهاوند اتمام اعتبارات کاوش در تاریخ نهاوند را نیمه تمام گذاشت. 08/20/1393 - 09:24
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نهاوند اظهار کرد: معبد لائودیسه از جمله آثار به جای مانده از سلوکیان در نهاوند است که تا کنون سه فصل کاوشگری در آن انجام شده است. 07/15/1393 - 08:37
اشتراک در معبد لائودیسه