نمایش 1 - 10 از 12
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: خانواده یک بیمار مرگ مغزی در شهرستان نهاوند با رضایت خود اعضای وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند. 08/25/1397 - 15:28
مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند گفت: دستگاه کارت اهدا عضو در شهرستان نهاوند راه اندازی شد. 08/15/1397 - 02:00
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند خبر داد رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: بانوی 18 ساله نهاوندی با اهدای اعضای بدنش جان چند بیمار را نجات داد و به همگان درس فداکاری و ایثار داد. 11/06/1396 - 11:13
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: اهدای 8 عضو مرد 43 ساله نهاوندی که دچار مرگ مغزی شده بود به تعدادی بیمار نیازمند جان دوباره بخشید. 10/03/1396 - 14:17
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: اهدای 7 عضو مرد 31 ساله نهاوندی که دچار مرگ مغزی شده بود به 7 بیمار نیازمند جان دوباره بخشید. 08/17/1396 - 09:17
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند گفت: طی انجام عمل پیوند عضو در استان همدان، ۷ عضو یک بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شد. 08/16/1396 - 08:49
اعضای سرباز نهاوندی نیروی انتظامی که در اثر يک حادثه دچار مرگ مغزي شده بود با ايثار خانواده وي به پنج نفر اهدا و زندگي دوباره اي به آنان بخشيد. 06/30/1396 - 14:41
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: خانواده داغدار مرحوم علی مولوی اهل روستای وشت ازتوابع شهرستان نهاوند با اهدای اعضای بدن این مرحوم به 3 نفر زندگی دوباره بخشیدند. 04/02/1396 - 13:45
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند: رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: اهدای عضو یک جوان نهاوندی به هشت نفر جان دوباره بخشید. 06/16/1395 - 08:49
بخششی به بزرگی نجات چند زندگی خانواده مرد 32 ساله‌ای از اهالی شهر گیان نهاوند با اهدای اعضای بدن فرزند خود به 6 بیمار نیازمند جان دوباره‌ای بخشیدند. 07/07/1394 - 01:55

صفحه‌ها

اشتراک در اهدای عضو