نمایش 1 - 6 از 6
فرماندار نهاوند گفت: پروژه‌های نمیه کاره نهاوند باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا هرچه سریعتر این پروژه‌ها تکمیل و به بهره‌برداری برسند. 10/21/1396 - 08:16
شهردار نهاوند خبر داد شهردار نهاوند از واگذاری امور نگهداری و آبیاری فضای سبز شهر نهاوند به بخش خصوصی خبر داد. 11/06/1395 - 08:32
فرماندار نهاوند: فرماندار نهاوند گفت: بخش خصوصی یکی از ظرفیتها و داشته های داخلی ما است که می توان از آن برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده برد لذا در زمینه واگذاری کارها به این بخش باید تنگ نظریها را کنار گذاشت. 04/17/1395 - 14:54
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان از واگذاری ساخت و اجرای سد گرین به بخش خصوصی خبر داد. 06/14/1394 - 13:18
واگذاری سد گرین نهاوند به بخش خصوصی فرماندار نهاوند گفت: اجرای سد گرين نهاوند به بخش خصوصی واگذار شود. 08/28/1393 - 23:47
فرماندار نهاوند: بخش خصوصی سد گرين را در سه سال تکميل می کند 05/31/1393 - 15:14
اشتراک در بخش خصوصی