نمایش 1 - 6 از 6
رئیس اداره منابع طبیعی نهاوند از کشت گیاهان دارویی در ۲۳۰هکتار از اراضی ملی نهاوند خبرداد و گفت: با مشارکت جوامع محلی کشت گیاهان دارویی از نوع گلرنگ و بابونه درسطح۲۳۰ هکتار ازاراضی منابع طبیعی شهرستان نهاوند آغاز شد. 09/28/1399 - 00:13
رئیس اداره منابع طبیعی نهاوند گفت: سال گذشته ۲۲۵ هکتار از اراضی جنگلی نهاوند در حوزه‌های گاماسیاب و فارسبان در مقابل آفات و بیماری‌های جنگلی آفت‌زدایی شد. 02/04/1399 - 07:56
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند گفت: به منظور حفاظت از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی شهرستان چهار طرح آبخیزداری به مساحت بیش از ۲ هزار متر مکعب‌ در نهاوند در حال اجراست. 10/11/1398 - 08:20
مدیر منابع طبیعی نهاوند: مدیر منابع طبیعی نهاوند گفت: تا پایان سال بیش از 450 هکتار از اراضی منابع طبیعی نهاوند تحت جنگل‌کاری به دو روش نهال‌کاری و بذرکاری قرار می‌گیرند. 09/24/1398 - 08:26
در ۱۳۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان نهاوند نهال‌کاری شد. 09/15/1398 - 11:02
به اعضای تشکل ها و تسهیلگران منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان روش های حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری آموزش داده شد. 08/14/1398 - 08:31
اشتراک در قیاسوند