نمایش 1 - 4 از 4
حضور سید علی خمینی در شهرستان نهاوند با استقبال بی نظیر مردم شهرستان نهاوند همراه بود و حواشی زیادی داشت. 04/08/1393 - 09:49
سفر سید علی خمینی بنا به دلایلی به شهرستان نهاوند لغو شد. 03/31/1393 - 08:50
اشتراک در سید علی خمینی