نمایش 1 - 4 از 4
امام‌جمعه نهاوند: امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه پیروی از ولایت‌فقیه رمز پیروزی و تداوم انقلاب همچون ۴۰ سال گذشته است، گفت: دشمن به دنبال قطع ارتباط کشورهای مقاومت اسلامی با ایران است. 09/29/1398 - 12:19
وحدت و یکپارچگی حول محور ولایت‌فقیه عامل شکست فتنه در سال‌های 78 و 88 بود امام‌جمعه نهاوند: امام‌جمعه نهاوند گفت: مسئله وحدت حول محور ولایت‌فقیه به اعتقاد دوست و دشمن عاملی بود که باعث شد ملت ایران بر فتنه‌های 78 و 88 غلبه کنند. 05/02/1394 - 18:16
آیت الله حائری شیرازی در همایش گفتمان دینی ولایت فقیه و بصیرت دینی در نهاوند گفت: امروز در كشور، سخنان رهبري فصل‌الخطاب است و همگان بايد از آن تبعيت كنند. 09/25/1392 - 13:58
اشتراک در ولایت فقیه