نمایش 1 - 3 از 3
پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه ستاد بحران و نهادهای مختلف شهرستان نهاوند به همراه مردم در حال اعزام نیرو و آماده برای کمک به حادثه دیدگان هستند. 08/22/1396 - 15:49
فرماندار نهاوند اعلام کرد فرماندار نهاوند با بیان اینکه اگر حادثه ای در نهاوند رخ دهد، ستاد بحران هیچ گونه امکاناتی ندارد، گفت: مدیریت بحران استان همدان باید با توجه و حساسیت بیشتری به این شهرستان داشته باشد. 08/03/1396 - 07:34
فرماندار نهاوند گفت: در دیدار با مسئول ستاد مدیریت بحران کشور مقرر شد تجهیزات مورد نیاز به ارزش 90 میلیارد ریال برای مقابله با حوادث طبیعی در این شهرستان اختصاص یابد که برای جذب این اعتبار مدیران دستگاههای مرتبط پیگیری کنند. 12/12/1395 - 07:55
اشتراک در ستاد بحران نهاوند