تازه های سایت

کد مطلب: 50291
10. تير 1401 - 15:35

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، مهدی خزایی رئیس اتحادیه نانوایان نهاوند گفت: نظر به اینکه نانوایان شهرستان نهاوند به دستگاه کارتخوان مجهز شده و فروش نان توسط این کارتخوانها امکان پذیر می باشد و از این به بعد  یارانه براساس فروش نان به نانوایها تعلق می گرد لذا جهت جلوگیری از هر گونه سواستفاده احتمالی همشهریان به موارد ذیل دقت نموده و درصورت مشاهده تخلف مراتب را به جهاد و اتاق اصناف گزارش نمایند.

دقت نمایند کارتخوان نانوایی بجز درمحل نانوایی حق استفاده در جا یا محل دیگری استفاده نگردد. 

پولی که از کارت کشیده میشود بابت تعداد نان های خریداری شده باشد و نانوا حق اینکه تعداد بیشتری کارت بکشد و اضافه دریافتی را بصورت نقدی به مشتری عودت دهد را ندارد. 

متصدیان نانوایی ها حق گرفتن پول از مردم را ندارند.

دیدگاه شما