تازه های سایت

پربیننده ها

کد مطلب: 11580
25. تير 1392 - 9:11
پایگاه خبری گرو : مدیر امور آب نهاوند گفت: مالکین چاه های غیر مجاز نهاوند نسبت به ثبت قانونی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری گرو ، آرش کولیوند اظهار داشت: مالکین کلیه چاههای کشاورزی فعال و فاقد پروانه که قبل از سال 1385 حفاری و توسط شرکتهای آب منطقه ای شناسایی شده اند نسبت به ثبت و صدور پروانه بهره برداری  اقدام کنند.

کولیوند گفت: تا کنون تعداد 71 حلقه چاه غیر مجاز با دبی تخلیه 7میلیون متر مکعب  آب در سال   به همراه نام مالکین و مختصات دقیق آنها(UTM) در شهرستان نهاوند شناسایی شده اند.

وی افزود: چاه های غیر مجاز توسط کارشناسان مورد بازدید قرار گرفته  و در صورت رعایت حریم چاهها و منابع آبی مجاور و عدم داشتن اضرار برای مصالح عمومی، پس از طرح موضوع در کمیسیونی مرکب ازسه نفر شامل نماینده شرکت آب منطقه ای، نماینده جهاد کشاورزی و یک نفر قاضی دادگستری،  نسبت به صدور پروانه بهره برداری  آنها اقدام  می شود.

مدیر امور آب شهرستان نهاوند در پایان سخنانش عنوان کرد: مهلت قانونی برای ثبت و صدور پروانه  چاه های غیر مجاز  تا پایان مرداد سال جاری بوده و در صورت عدم  ثبت نام  در مهلت  تعیین شده برابر دستورالعملهای قانونی نسبت به قطع  ارائه خدمات از قبیل سوخت، نهاده ها و انسداد چاه ها اقدام خواهد شد./مهر

دیدگاه شما