نمایش 1 - 5 از 5
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند از سالم بودن منابع آب روستایی نهاوند ازلحاظ میکروبی و شیمیایی خبر داد. 07/01/1395 - 08:20
تأمین آب روستاهای نهاوند با 80 حلقه چاه مکانیکی رئیس آب و فاضلاب روستایی نهاوند خبر داد رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند گفت: 80 حلقه چاه مکانیکی آب شرب روستاییان نهاوند را تامین می‌کند. 05/07/1394 - 08:10
بدهی 350 میلیون تومانی روستاییان نهاوند به اداره آب و فاضلاب رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند گفت: در حال حاضر یکصد و 12 روستای شهرستان نهاوند زیر پوشش شبکه آب آشامیدنی هستند و در مجموع سه میلیارد و 500 میلیون ریال به این شرکت بدهکارند. 03/04/1394 - 09:57
بدهکاری 350 میلیون تومانی مشترکین روستایی به اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند گفت: مشترکین روستایی نهاوند ۳۵۰ میلیون تومان به آبفا بدهکار هستند. 12/20/1393 - 14:58
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند گفت: در جهت اجرای هرچه بهتر طرح های آبرسانی مجمع خیرین آب رسان در این شهرستان ایجاد می شود. 08/03/1393 - 12:00
اشتراک در اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند