نمایش 1 - 3 از 3
بودجه 35 میلیارد تومانی شهرداری نهاوند درسال 94 رئیس شورای شهر نهاوند خبر داد رئیس شورای شهر نهاوند گفت: با تصویب بودجه ۳۵ میلیارد تومانی شهرداری نهاوند در سال جاری افق و چشم انداز توسعه شهری نهاوند ترسیم می شود. 02/10/1394 - 10:50
اعضا جدید هیئت رئیسه شورای شهر نهاوند با برگزاری انتخابات مشخص شدند. 07/09/1393 - 10:38
پایگاه خبری گرو: نایب رئیس شورای شهر نهاوند گفت: دانشگاه جدید علمی کاربردی شهرداری نهاوند در ترم جدید دانشجو میپذیرد. 01/27/1393 - 09:01
اشتراک در محمد صامد جهانیان