نمایش 1 - 2 از 2
نماینده استان همدان در شورای عالی استانها درنشست پایانی اعضای شورای عالی استانها به تشریح مشکلات مختلف شهرستان نهاوند در استان همدان پرداخت. 06/03/1396 - 12:31
پایگاه خبری گرو: نماینده همدان در شورای عالی استانها گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در پی «مقاوم سازی»، «آسیب زدایی»‌، «خلل گیری و ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود، اقتصادی است . 12/25/1392 - 11:45
اشتراک در شورای عالی استانها