نمایش 1 - 3 از 3
 اجرای طرح 45 روزه بسیج سلامت نوروزی توسط مرکز بهداشت نهاوند رئیس مرکز بهداشت نهاوند گفت: همزمان با سراسر کشور طرح 45 روزه بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند تا 15 فروردین سال آینده اجرا می‌شود. 12/13/1393 - 09:17
پایگاه خبری گرو: رئیس مرکز بهداشت نهاوند گفت: ببیش از 17 هزار نفر به آزمایشگاه مرکز بهداشت نهاوند مراجعه کرده اند. 01/30/1393 - 09:12
اشتراک در رئیس مرکز بهداشت نهاوند