نمایش 1 - 2 از 2
پایگاه خبری گرو: نایب رئیس شورای شهر نهاوند گفت: دانشگاه جدید علمی کاربردی شهرداری نهاوند در ترم جدید دانشجو میپذیرد. 01/27/1393 - 09:01
پایگاه خبری گرو : در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید نهاوند از زحمات نادر اسماعیلی شهردار سابق قدردانی شد و شاهین فرجی فر به عنوان شهردار جدید معرفی شد. 09/23/1392 - 14:45
اشتراک در شورای چهارم شهر نهاوند