نمایش 1 - 2 از 2
فرماندار شهرستان نهاوند گفت: چهره شهر نهاوند از وجود متکدیان بومی و غیربومی پاکسازی می شود. 04/28/1393 - 16:31
پایگاه خبری گرو :چند ماهی است که گداهای خارجی در سطح شهر نهاوند به شدت در حال افزایش هستند وباید ببینیم مسئولان نهاوندی فکری به حال آنها میکنند یا نه ؟؟؟ 05/31/1392 - 10:49
اشتراک در گداهای پاکستانی در نهاوند