نمایش 1 - 10 از 28
مدیر منابع طبیعی نهاوند: مدیر منابع طبیعی نهاوند گفت: تا پایان سال بیش از 450 هکتار از اراضی منابع طبیعی نهاوند تحت جنگل‌کاری به دو روش نهال‌کاری و بذرکاری قرار می‌گیرند. 09/24/1398 - 08:26
در ۱۳۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان نهاوند نهال‌کاری شد. 09/15/1398 - 11:02
به اعضای تشکل ها و تسهیلگران منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان روش های حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری آموزش داده شد. 08/14/1398 - 08:31
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند از اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه‌های آبریز دره میرزا، سهران، تازناب و فارسبان خبر داد. 06/25/1398 - 08:23
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند گفت:امسال با نظارت بیشتر بر ورود دام در مراتع شهرستان نهاوند، تولید علوفه در این شهرستان ۷۰۰ تن افزایش یافت. 06/24/1398 - 08:46
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت:طرح کپه کاری در ۱۴۲ هکتار از مراتع روستای دره میرزا نهاوند به بهره برداری رسید. 06/06/1398 - 08:45
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند گفت: برداشت گیاه دارویی "گل‌گاوزبان" از نیمه اول اردیبهشت از مزارع و مراتع نهاوند آغازمی شود و تا نیمه اول تیرماه ادامه خواهد داشت. 03/07/1398 - 09:18
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند گفت: 27 هزار و 458 هکتار طرح آبخیزداری در شهرستان نهاوند اجرا شده است. 02/22/1398 - 09:42
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند گفت: ۵ گروه ورود زودهنگام دام‌های عشایر به مراتع و عرصه منابع طبیعی شهرستان نهاوند را کنترل می‌کنند. 02/03/1398 - 09:54
رئیس اداره منابع طبیعی نهاوند: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخيزداری نهاوند گفت: میانگین فضای سبز در دنیا 8 هزار متر مربع و در استان همدان ‌230 متر مربع است اما در نهاوند به واسطه وجود جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت این ميزان بیش از یک‌هزار و 200 متر مربع است. 12/16/1397 - 08:24

صفحه‌ها

اشتراک در منابع طبیعی نهاوند