نمایش 1 - 2 از 2
فرماندار نهاوند خبر داد: فرماندار شهرستان نهاوند گفت:در سالجاری مجموع اعتبار اختصاص داده ‌شده به شهرستان نهاوند از محل اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز، توازن منطقه‌ای و استانی ۳۸ میلیارد تومان است. 05/03/1398 - 08:06
فرماندار نهاوند: فرماندار نهاوند گفت: باید همه مدیران برای جذب اعتبارات تلاش کنند و در این زمینه باکسی تعارف نداریم و نباید به خاطر ضعف یک مدیر کار مردم روی زمین بماند. 04/05/1398 - 08:32
اشتراک در کمیته برنامه ریزی