نمایش 1 - 3 از 3
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان گفت: برای ضاربان معلم آمر به معروف در نهاوند کیفرخواست صادر شده است. 02/23/1397 - 00:45
معلم نهاوندی آمربه‌معروف که به‌شدت با ضربات چاقو مجروح شده است بعد از خروج از اتاق عمل با ابراز رضایت از این اقدام اعلام می‌کند که انجام امربه‌معروف وظیفه بوده است. 11/04/1396 - 15:59
معلم نهاوندی آمربه‌معروف در حین اجرای این فریضه الهی توسط دو جوان با چاقو موردحمله قرار گرفت و پس از خونریزی و جراحت شدید و انجام عمل جراحی در نهاوند به بیمارستانی در تهران منتقل و تحت درمان قرار گرفت. 11/04/1396 - 15:21
اشتراک در صابر طالبیان