نمایش 1 - 2 از 2
دادستان نهاوند: دادستان شهرستان نهاوند با اعلام اینکه موضوع رها سازی غیر قانونی زباله های عفونی نهاوند در مناطق مختلف شهر پیگیری می شود، گفت: با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد. 11/24/1397 - 08:10
فرماندار نهاوند خبر داد فرماندار نهاوند در خصوص تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی در خارج از مراکز دفع و پردازش پسماندهای عمرانی در حاشیه جاده های ورودی و خروجی نهاوند هشدار داد. 10/05/1396 - 08:22
اشتراک در برخورد قانونی