نمایش 1 - 5 از 5
فرماندار نهاوند گفت: مشکلات واحدهای تولیدی نهاوند به منظور ایجاد اشتغال علی رغم کاهش اعتبارات قابل حل است. 03/09/1398 - 08:34
فرماندار نهاوند: فرماندار نهاوند گفت: مدیر بانکی که دغدغه اشتغال ندارد و به خودش اجازه نمی دهد برای رفع مشکلات مردم در جلسه حضور پیدا کند، جای او در نهاوند نیست. 07/22/1397 - 08:44
نوزدهمین کارگروه اشتغال شهرستان نهاوند در سال جاری با حضور فرماندار و روسای دستگاهای اجرایی و بانک ها برگزار شد. 07/08/1397 - 09:03
فرماندار نهاوند: فرماندار نهاوند از بانک ها انتظار می رود که در زمینه پرداخت تسهیلات همکاری های لازم را داشته باشند تا بتوانیم مصوبات بیشتری را در استان داشته باشیم. 02/04/1397 - 21:10
فرماندار نهاوند با بیان اینکه بانکها یکی از موانع سر راه تولید واشتغال این شهرستان هستند گفت: بانکها با ایجاد مانع و سخت گیری های بی مورد، باعث بازگردانده شدن اعتباراتی می شوند که در زمینه اشتغال به شهرستان داده شده است. 09/29/1396 - 08:51
اشتراک در بانکها