نمایش 1 - 2 از 2
با سرمایه‌گذاری شرکت چینی نیروگاه خورشیدی تولید برق با ظرفیت تولید 10 مگاوات برق در روستای عبدالملکی نهاوند احداث می‌شود. 08/20/1396 - 08:37
فرماندار نهاوند گفت: با مشارکت سرمایه گذاران کشور چین اولین نیروگاه برق خورشیدی در نهاوند ساخته میشود . 06/19/1396 - 08:30
اشتراک در نیروگاه خورشیدی