نمایش 1 - 2 از 2
وجود سراب‌های متعدد در نهاوند و آب و هوای مناسب و طبیعت بکر، جاذبه‌‌های گردشگری بی‌نظیری را برای این شهرستان به وجود آورده است اما متأسفانه از این ظرفیت‌های خدادادی آن‌طور که باید برای جذب گردشگر و به تبع آن رونق اقتصادی شهرستان استفاده نشده است. 08/19/1396 - 00:25
معاون فرماندار شهرستان نهاوند با طرح این سوال که متولی معین ساماندهی سراب گاماسیاب و گیان کدام نهاد است؟ گفت: مشخص نبودن متولی این دو سراب موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای از جمله سرگردانی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری شده است. 04/12/1396 - 08:01
اشتراک در متولی