نمایش 1 - 5 از 5
شهردار نهاوند گفت:سه ساخت وساز غیر مجاز در شهرک شهید حیدری نهاوند توسط واحد اجرائیات شهرداری اعمال قانون و تخریب گردید. 12/25/1397 - 07:43
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند خبر داد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند ضمن اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر ساخت و ساز‌ها، از رسیدگی به ۲ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. 08/15/1397 - 01:37
شهرداری نهاوند از چندین مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در مناطق مختلف نهاوند جلوگیری کرد. 11/02/1396 - 15:29
شهردار نهاوند گفت: دو ملک در خیابان پای قلعه نهاوند توسط شهرداری نهاوند رفع خطر شد و از ساخت‌وساز غیرمجاز دریکی از مناطق این شهر جلوگیری شد. 03/23/1396 - 12:45
شهردار نهاوند خبر داد شهردار نهاوند گفت: عملیات اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی در سطح شهر نهاوند به‌وسیله نظارت شدید بر ساخت‌وسازها توسط شهرداری نهاوند انجام می‌شود. 02/20/1395 - 11:04
اشتراک در ساخت و ساز غیر مجاز