نمایش 1 - 2 از 2
سرپرست مدیر مخابرات منطقه همدان با بیان اینکه نوسازی و توسعه شبکه کابلی در نهاوند در دستور کار است گفت: مشکل آنتن‌دهی دهستان سلگی با نصب دکل در روستای رزینی برطرف می‌شود. 02/20/1398 - 10:50
کشاورزان نهاوند نگران نباشند فرماندار شهرستان نهاوند گفت: کشاورزان نهاوندی در برداشت محصول چغندرقند عجله نکنند زیرا در روزهای آینده 9 هزار تن از چغندر برداشت‌شده به کارخانه قند همدان منتقل می‌شود. 08/10/1394 - 10:34
اشتراک در حل مشکل