تازه های سایت

کد مطلب: 48275
6. آذر 1400 - 8:10
رئیس ادره صنعت و معدن و تجارت نهاوند، گفت: ۵ تیم بازرسی بر رعایت ساعت کاری، رعایت کیفیت ووزن نان و نرخنامه جدید نانوایان نهاوند نظارت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، نقی کاکاوند در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند، اظهار کرد:جلسه کارگروه آردونان نهاوند روز پنج شنبه ۴ آذر با توجه به اعلام نرخ جدید، انواع نان برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید؛

۱-باتوجه به اعلام نرخ انواع نان، مقررگردید نرخ اعلامی از روز شنبه ۶ آذر اجرایی و نرخنامه جدید در تمامی واحد‌های خبازی در معرض رویت مردم نصب شود.

۲- تیمهای بازرسی اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف واداره صنعت معدن وتجارت در قالب ۵تیم نسبت به تشدید بازرسی و بررسی، رعایت ساعت کاری، رعایت کیفیت ووزن نان ونرخنامه جدید اقدام نمایند.

و هرگونه تخلف قابل بخشش نمی باشد و متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد
۳- برای نان بزرگ با رعایت وزن، کنجدو انواع سبزیجات اضافه شده به نان فقط ۵۰۰تومان به نرخ مصوب اضافه خواهد شد وبا رعایت نوبت سایر مشتریان قابل پخت می باشد.

۴-عموم همشهریان می توانند شکایات خود را به شماره ۱۲۴یا ۳۳۲۴۳۷۰۵اتاق اصناف گزارش دهند.

۵- بخشداران بخشهای شهرستان با همکاری دهیاران نسبت به بازرسی از نانوایان تابعه اقدام نموده وگزارش تخلفات رابه اداره صنعت معدن وتجارت ارسال نمایند تابه تعزیرات حکومتی معرفی گردند.

دیدگاه شما