تازه های سایت

کد مطلب: 38482
6. شهريور 1398 - 9:00
دادسرای عمومی و انقلاب نهاوند در اطلاعیه از برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد برای برخی از دستگاه های مقصر پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری گرو، با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز و گلایه شهروندان از این وضعیت، دادسرای عمومی و انقلاب نهاوند اطلاعیه ای در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز به شرح ذیل صادر کرد:

با توجه به تبصره ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جهاد کشاورزی به عنوان ضابط خاص، مکلف است به محض ملاحظه تغییرکاربری از هر گونه عملیات غیرقانونی جلوگیری و راسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و با تشکیل پرونده قضایی افراد متخلف را به مرجع قضایی معرفی نماید.

 همچنین شهرداری مکلف است درباره مستحدثات واقع در حریم شهر، ضمن جلوگیری از عملیات اجرایی موضوع را از طریق کمیسیون ماده 100 پیگیری  و اداره منابع آب نیز نسبت به رفع تصرف از ساخت و سازها  و تصرفات غیرقانونی در حریم رودخانه ها راساً اقدام نماید.

 ساخت و سازهای غیرمجاز انجام یافته در سطح شهرستان که اخیراً گزارش گردیده، بلحاظ قصور و اهمال متولیان ذیربط از جمله اداره جهاد کشاورزی در عدم جلوگیری از ساخت و ساز و عدم ارائه گزارش به مقامات قضایی مشهود بوده که در این راستا پرونده قضایی هم علیه روسای ادارات مقصر در دادسرای نهاوند و دادسرای مرکز استان و هم علیه افراد متخلف در محاکم کیفری تشکیل که مورد اخیرالذکر در مرحله صدور رای قرار دارد.

 کلیه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی آمادگی خود را جهت همکاری لازم  با ضابطین خاص در این راستا اعلام داشته و دستگاه قضایی با عزم جدی نسبت به قصور ارگانهای متولی رسیدگی و با افراد متخلف بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد نمود.

از تمامی شهروندان نیز تقاضا میگردد در صورت ملاحظه هر گونه ساخت و ساز غیرقانونی ، مراتب را در اسرع وقت به مسئولین ذیربط گزارش و موضوع را پیگیری نمایند.

 

دیدگاه شما