تازه های سایت

کد مطلب: 38049
20. تير 1398 - 7:27

به گزارش پایگاه خبری گرو، واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نهاوند برای اطلاع کلیه اشخاصی که در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای نهاوند دارای پرونده قضایی میباشند، ( اعم از محکوم، محکوم له و ضامنین) اطلاعیه ی مهمی صادر کرد.

 در اطلاعیه واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نهاوند، آمده است:
۱- در صورت مراجعه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه جهت « پرداخت جزای نقدی » وفق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری، از بیست درصد معافیت پرداخت برخوردار خواهند گردید.
۲- عدم اقدام ضامن اعم از کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم ظرف سی روز از تاریخ اخطاریه وفق ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری، منتهی به « ضبط وجه الکفاله یا وثیقه » خواهد گردید.
۳- محکومین به حبس که پس از قطعیت حکم شخصاً جهت تحمل کیفر مراجعه نمایند، همچنین محکومین فاقد سابقه، فاقد شاکی، محکومیت در جرایم غیرعمد، از تسهیلات ویژه قانونی در دوره محکومیت برخوردار خواهند گردید.
۴- در صورت اعلام رضایت شاکی(محکوم له) در جرایم غیرقابل گذشت، لازم است محکوم علیه جهت اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری، شخصاً یا توسط وکیل تقاضای تخفیف مجازات را ارائه نماید، در غیراینصورت حکم سابق کماکان اجرا خواهد گردید.
۵- در مواردی که اجرای حکم منوط به تقاضای شاکی است، مانند پرداخت دیه یا رد مال، شاکی (محکوم له) مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه وفق ماده ۵۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری، با مراجعه به اجرای احکام درخواست خود را تقدیم در غیراینصورت پرونده بصورت موقت بایگانی خواهد گردید.
۶- در مواردی که محکوم به (اعم از دیه یا جزای نقدی) تقسیط شده باشد، محکوم علیه موظف است بر اساس حکم تقسیط نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام، در غیراینصورت وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم جلب صادر خواهد گردید.
۷- در صورت قطعیت حکم و اخطار به محکوم علیه جهت اجرا یا صدور حکم جلب، چنانچه مشارالیه حضور نیافته یا دستگیر نگردد، « متواری » محسوب و تمامی ضمانت اجراهای قانونی درباره وی اجرا خواهد گردید.
۸- اعمال عفو عمومی یا خصوصی درباره محکومین به حبس، منوط به تحمل کیفر در زندان میباشد.

دیدگاه شما