نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهاوند از صادر شدن 15 هزار راس گوسفند این شهرستان به کشورهای عراق و کویت خبرداد. 08/14/1393 - 10:32
اشتراک در 15 هزار راس گوسفند نهاوند به خارج از کشور صادر می شود