نمایش 21 - 22 از 22
رئیس کمیته امداد نهاوند گفت: 22 پایگاه برای دریافت کمکهای مردم نوع دوست این شهرستان به کودکان مظلوم غزه اختصاص یافته است. 07/10/1393 - 09:21
عشایر غیور شهرستان نهاوند کمک های نقدی خود را به کودکان مظلوم غزه تقدیم کردند. 07/10/1393 - 08:30

صفحه‌ها

اشتراک در کمک