نمایش 1 - 1 از 1
مدیر آموزش و پرورش نهاوند گفت: این اداره با تلاش کارشناسان اداره و مدیران مدارس و همچنین تمهیداتی که از ماهها پیش بوجود آورده آماده بازگشایی مدارس با نشاط هر چه بیشتر می باشد. 06/24/1393 - 09:02
اشتراک در آموزش و پرورش نهاوند آماده بازگشایی مدارس