نمایش 1 - 1 از 1
استاندار همدان گفت: به منظور رونق گردشگری در مرکز تفریحی و اقامتی سراب گاماسیاب نهاوند مبلغ 15 میلیارد ریال هزینه شده است. 06/15/1393 - 10:34
اشتراک در فرماندار نمونه استان همدان