نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: پیش بینی می شود امسال 12 هزار تن گوجه از مزارع شهرستان نهاوند برداشت شود. 06/06/1393 - 00:15
اشتراک در پیش بینی برداشت 12 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع شهرستان نهاوند