نمایش 1 - 1 از 1
واژه خبرنگار یادآور زحمات خالصانه افرادی است که در راه اعتلای بشریت از هیچ کوششی فروگذار نکرده و از هیچ خطری نمی‌هراسند. 05/16/1393 - 10:16
اشتراک در سایت گرو شهید صارمی