نمایش 1 - 1 از 1
رییس پلیس آگاهی همدان از توقیف یک دستگاه خودرو حامل سه هزارو 744 کیلوگرم چای و تخمه سفید قاچاق به ارزش تقریبی 900 میلیون ریال در ورودی شهر نهاوند خبر داد. 04/12/1393 - 08:41
اشتراک در سه هزارو و 744 کیلوگرم چای و آجیل قاچاق در نهاوندکشف شد