نمایش 1 - 5 از 5
فرمانده سپاه نهاوند گفت: همزمان با هفته امر به معروف و نهی از منکر 6 تیم تذکر لسانی در شهرستان نهاوند بکار گیری می شوند. 06/20/1398 - 08:42
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند تاکید کرد رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند بابیان اینکه واقعه عاشورا برای اقامه امربه‌معروف و نهی از منکر رخ داد، گفت: مهم‌ترین رکن عزاداری‌های محرم ترویج امربه‌معروف و نهی از منکر باشد. 07/10/1395 - 02:40
25 گفتمان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در نهاوند برگزار شد همزمان با ماه محرم سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: در دهه اول ماه محرم 25 نشست گفتمانی با موضوع امربه معروف و نهی ازمنکر درمساجد نهاوند برگزارشد. 08/19/1393 - 10:47
مردم نهاونددر حمایت از امر به معروف و نهی از منکر از مقابل مصلی نماز جمعه تا چهار راه معلم این شهر، راهپیمایی کردند. 08/11/1393 - 11:05
پایگاه خبری گرو : امام جمعه نهاوند گفت: امر به معروف و نهی از منکر عامل حیات اسلام و از مهمترین وظایفی است که اگر اجرا شود تمامی واجبات اسلام عملی می شود و اگر ترک شود همه اسلام زیر سوال می رود. 09/01/1391 - 10:20
اشتراک در امر به معروف و نهی از منکر