نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو: نایب رئیس شورای شهر نهاوند گفت: دانشگاه جدید علمی کاربردی شهرداری نهاوند در ترم جدید دانشجو میپذیرد. 01/27/1393 - 09:01
اشتراک در به گزارش پایگاه خبری گرو، محمد صامد جهانیان در نشست خبری با خبرنگاران نهاوند