نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو: رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند گفت: یکی از اهداف کمیته امداد امام خمینی(ره) ایجاد اشتغال و خودکفایی افراد تحت پوشش است و در این زمینه شهرستان نهاوند رتبه اول استان را دارد. 12/15/1392 - 08:53
اشتراک در کمیته امداد نهاوند در ایجاد اشتغال رتبه اول استان را دارد