نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو: امام جمعه نهاوند گفت:سازمان ملل با پس گرفتن دعوت نامه ایران برای شرکت در اجلاس ژنو دو نشان داد اختیاری از خود ندارد و مطیع امریکاست . 11/05/1392 - 08:50
اشتراک در سازمان ملل با پس گرفتن دعوت نامه ایران نشان داد از خود اختیاری ندارد