نمایش 1 - 5 از 5
مدیر شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: ایستگاه روستای وراینه نهاوند رکورددار بارش‌های استان همدان در سال زراعی جاری بوده است. 02/22/1398 - 09:46
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: میزان بارش در ایستگاه «وراینه» محدوده مطالعاتی نهاوند ۷۲۱ میلی‌متر بوده که نسبت به بارش ۸۱۱ میلی‌متر در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد. 07/10/1396 - 08:01
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: بارش‌های امسال استان همدان در مقایسه با متوسط بلندمدت ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. 01/13/1396 - 08:19
بارش‌های جوی امسال در شهرستان نهاوند نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش‌یافته است. 10/18/1395 - 13:15
پایگاه خبری گرو : مدير عامل سابق شرکت آب منطقه اي همدان در مراسم توديع خود گفت : شهرستان نهاوند بيشترين و کمترين ميزان بارش استان را به خود اختصاص داده است. 10/19/1392 - 11:08
اشتراک در ایستگاه وراینه نهاوند