نمایش 1 - 3 از 3
گزارش تصویری/ رییس جمهوری به منظور انجام بیست و هفتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید دقایقی پیش وارد کرمان شد. 02/21/1395 - 13:47
به دلیل وجود گرد و غبار شدید؛ هواپیمایی حامل وزیر بهداشت به دلیل وجود گرد و غبار شدید در آسمان کرمان موفق به فرود در فرودگاه کرمان نشد. 11/20/1394 - 13:37
استان کرمان یکی از محدود مناطق کشور محسوب می شود که تا کنون فسیلهای متعدد دایناسور و چندین جای پای جانوران ماقبل تاریخ در آن کشف شده و در آخرین مورد بقایای جانوری ماقبل تاریخ از دوران کامبرین و پالئوزوئیک در شمال استان یافت شده اما بی توجهی به این پتانسیل علمی - توریستی فسیلها را نیز در معرض انقراض قرار داده است. 09/05/1392 - 09:02
اشتراک در کرمان