نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو : مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی همدان گفت: بیمارستان نهاوند از پروژه‌های مهر ماندگار استان تاکنون از 51 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و حدود 15 میلیارد تومان نیز اعتبار برای تکمیل نیاز دارد. 10/30/1391 - 09:40
اشتراک در مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی همدان: احداث بیمارستان نهاوند نیازمند 15 میلیارد تومان اعتبار است