نمایش 1 - 4 از 4
مدیر آموزش وپرورش نهاوند خبر داد: مدیر آموزش وپرورش نهاوند گفت: با تلاش همه همکاران فرهنگی نهاوند این شهرستان موفق شد پس از ارزیابی های صورت گرفته رتبه برتر پروژه مهر امسال را کسب کند. 09/09/1399 - 07:47
مدیر آموزش و پرورش نهاوند از کسب رتبه «الف» به عنوان بهترین رتبه در بحث پروژه مهر۹۷ خبر داد و از تمامی دست اندرکاران پروژه مهر، تشکر و قدردانی کرد. 08/08/1397 - 14:38
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نهاوند گفت: در ارزیابیهای به عمل آمده از سوی بازرسان وزارتخانه و اداره کل آموزش و پرورش استان از برنامه های پروژه مهر ، شهرستان نهاوند موفق شد رتبه عالی را در سطح استان کسب نماید. 09/22/1394 - 18:08
رتبه نخست پروژه مهر به آموزش و پرورش نهاوند رسید برای پنجمین سال متوالی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نهاوند گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، آموزش و پرورش نهاوند برای پنجمین سال متوالی موفق به کسب رتبه عالی در زمینه اجرای مطلوب پروژه مهر در سطح استان گردید. 09/10/1393 - 08:58
اشتراک در پروژه مهر