نمایش 1 - 1 از 1
کتابخانه تخصصی پدر علم کشاورزی نوین ایران، در نهاوند افتتاح شد کتابخانه تخصصی دکتر شهبازی،پدر علم کشاورزی نوین ایران در محل کتابخانه امیرالمومنین شهرک شهید حیدری نهاوند افتتاح شد. 08/27/1393 - 16:25
اشتراک در کتابخانه عمومی نهاوند