نمایش 1 - 2 از 2
مدیر منابع طبیعی نهاوند: مدیر منابع طبیعی نهاوند گفت: تا پایان سال بیش از 450 هکتار از اراضی منابع طبیعی نهاوند تحت جنگل‌کاری به دو روش نهال‌کاری و بذرکاری قرار می‌گیرند. 09/24/1398 - 08:26
جنگل کاری ۵۰ هکتاری مراتع نهاوند با حضور رئیس بسیج مستضعفین افتتاح شد. 09/08/1398 - 11:14
اشتراک در جنگل کاری