نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند: رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: احکام قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستاهای نهاوند با حضور عوامل انتظامی اجرا شد. 04/14/1398 - 13:06
اشتراک در حکم قلع و قمع