نمایش 1 - 1 از 1
کاوش ها در منطقه دوخواهران نهاوند برای کشف معبد لائودیسه همچنان ادامه دارد و آثاری در این منطقه نیز کشف شده است. 03/29/1398 - 08:52
اشتراک در منطقه دوخواهران نهاوند