نمایش 1 - 2 از 2
بارش‌های جوی استان همدان امسال در مقایسه با پارسال دو برابر شده است. 01/08/1398 - 09:39
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان خبر داد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان از افزایش 90 درصدی بارندگی در سالجاری خبر داد و گفت: بیشترین بارش ها مربوط به شهرستان نهاوند با 441 میلیمتر است. 12/19/1397 - 06:22
اشتراک در بیشترین بارشها