نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار نهاوند گفت: ایجاد زیر ساخت های مهم و اساسی به منظور توسعه و پیشرفت نهاوند در یک ساله گذشته در طول تاریخ این شهر بی سابقه است. 11/20/1397 - 01:00
اشتراک در خدمتگذاری به مردم