نمایش 1 - 1 از 1
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: با توجه به وجود 30 گونه پستاندار در ارتفاعات کوهستان گرین نهاوند این منطقه به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی شد. 11/19/1397 - 12:19
اشتراک در منطقه گرین نهاوند