نمایش 1 - 5 از 5
فرماندار نهاوند اعلام کرد: همه مراکز آموزشی شهرشتان نهاوند در همه مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعد ازظهر چهارشنبه تعطیل خواهند بود. 09/12/1398 - 23:16
برای دومین روز متوالی مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان به علت پیش بینی برودت هوا در دو نوبت صبح و بعد ازظهر سه شنبه تعطیل اعلام می شد. 09/11/1398 - 22:56
مقاطع ابتدایی و متوسط اول (راهنمایی) نوبت صبح و بعد از ظهر شهرستان نهاوند در روز شنبه ۱۸ اسفند ماه به علت بارش برف و برودت هوا تعطیل شد. 12/18/1397 - 00:21
مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی نهاوند در نوبت صبح یک شنبه 30 دی تعطیل شد. 10/29/1397 - 23:32
مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی نهاوند و همه مقاطع تحصیلی بخش خزل روز شنبه به علت برودت هوا در نوبت صبح تعطیل اعلام شد. 10/28/1397 - 20:24
اشتراک در برودت هوا